savjetovaliste.jpg

Savjetovalište

Nutricionizam je kompleksan.
Prehrana ne treba biti.

Svatko bi periodično trebao obaviti procjenu prehrambenog statusa. Kao što liječnik obavlja sistematski pregled, nutricionist vrši nutritivnu evaluaciju.

 

Kvantiteta prehrane

Kalorijska vrijednost konzumirane hrane uvjetuje tjelesnu masu.

Koristeći kalkulature ispod, provjeri jesu li tvoja tjelesna masa i sastav tijela u zdravim rasponima.

Indeks tjelesne mase (BMI)

Indeks tjelesne mase (BMI)

Indeks tjelesne mase (Body mass index, BMI) najčešće je korištena metoda za aproksimaciju sastava tijela. Nije primjenjiva kod djece te osoba s povećanom mišićnom masom.

Došlo je do greške provjerite još jednom sva polja.

Izračunaj BMI
Udio masti u tijelu (% BF)

Udio masti u tijelu (% BF)

Udio masti u tijelu pokazatelj je sastava tijela. Za njegovo određivanje ovdje koristimo metodu razvijenu od strane Američke ratne mornarice.

Došlo je do greške provjerite još jednom sva polja.

Omjer struka i bokova (WHR)

Omjer struka i bokova (WHR)

Omjer struka i bokova mjera je raspodjele masnog tkiva. Raspodjela je pokazatelj razine kardiovaskularnog rizika.

Došlo je do greške provjerite još jednom sva polja.


Kvaliteta prehrane

Nutritivni sastav konzumirane hrane izravno se odražava na zdravlje.

Ispuni upitnik i provjeri je li tvoja prehrana zdrava. Podaci iz upitnika bit će analizirani te ću ti se javiti s rezultatima i preporukama.

 

Želiš poboljšati sastav tijela i kvalitetu prehrane?