Plivanje

Prehrana kod sportova izdržljivosti – Uvod

Prehrana kod sportova izdržljivosti – Uvod

Sportove najjednostavnije možemo podijeliti na sportove snage, izdržljivosti te njihove kombinacije. Dok bi tipični predstavnik sporta snage bilo dizanje utega, a izdržljivosti ultramaraton, većina sportova spada negdje između ove dvije krajnosti. Za potrebe ovog članka, dovoljno će biti okarakterizirati sportove izdržljivosti kao sportske aktivnosti submaksimalnog intenziteta u konstantnom trajanju duljemu od jednoga sata.