α-linolenska kiselina

Omega-3 i zdravlje – Uvod

Omega-3 i zdravlje – Uvod

Masti i ulja podskupina su lipida. Pored njih, među lipide spadaju i fosfolipidi te steroli, no u ljudskoj su prehrani daleko manje zastupljeni. Masti i ulja su po kemijskom sastavu trigliceridi, esteri glicerola i tri masne kiseline koje određuju svojstva molekule.