Dijetoterapija

Prehrana onkoloških bolesnika

Prehrana onkoloških bolesnika

Tekst o nutritivnoj potpori onkoloških bolesnika za nutricionizam.hr napisala je kolegica Margareta Bolarić, mag. nutr. Margareta radi u udruzi Sve za nju, gdje o prehrani savjetuje žene oboljele od raka.
Primijetit ćete da s Margaretom dijelim razumni i nesenzacionalistički pristup prehrani.